Instructoradmin
TypeOnline Course
Student Enrolled42
Price$10
Buy NowBook Now

Courseka barashada Computerka waxa aad ku baran doonta

 1. dhamaan aasasiyaadka computerka
 2. qaybaha computerka
 3. isticmaalka computerka
 4. MS-Word
 5. MS-Excel
 6. MS-Access
 7. MS-power point
 8. MS-Publisher

waxyaabaha looga baahan yahay qofka

 1. inuu haysto computer
 2. inuu haysto internet
 3. inuu diyaar u yahay barashada computer

markii uu qofku dhamaysto waxa uu heli doona shahaado

Section 1Introduction to Computer
Lecture 2Introduction to Computer part 2
Lecture 3Introduction to windows
Lecture 4Paint
Lecture 5WordPad
Section 2Downloading and installing Microsoft office 2013
Lecture 6Downloading office 2013
Lecture 7Installing office 2013
Section 3MS-Word
Lecture 8Introduction MS-Word
Lecture 9Text Formatting part 1
Lecture 10Text Formatting part 2
Lecture 11Picture , Shapes , WordArt and equation
Lecture 12Inserting tables
Lecture 13Page editing
Section 4MS-Excel
Lecture 14Introduction to Excel
Lecture 15Excel formatting
Lecture 16Excel Formula
Lecture 17Excel charts
Section 5MS-PowerPoint
Lecture 18Introduction to PowerPoint
Lecture 19Text formatting and inserting picture, table
Lecture 20PowerPoint animations
Section 6MS-Access
Lecture 21Introduction to Access
Lecture 22Creating Tables and Relations
Lecture 23Creating Forms, Reports and query
Section 7MS-Publisher
Lecture 24Introduction to Publisher
Lecture 25Completed

Leave a Reply