Instructoradmin
TypeOnline Course
Student Enrolled37
Price$5
Buy NowBook Now

coursekan waxa aad ku baran doontaa

  • hordhaca CV ga
  • noocyada loo qaybiyo CVga
  • qaabka loo qorto CV ga
  • qaabka loo qorto CV letterka
  • qaabka la isku dhajiyo CV ga iyo cover letterka
  • qaabka looda dhigo PDF
  • qaabka loo diro CV + Coverletter
  • qaababka interviewga
  • suaalaha interviewga
Section 2Introduction of CV
Lecture 2introduction of CV
Lecture 3Content of CV
Lecture 4Types of CVs
Section 3CV writing
Lecture 5CV writing part one
Lecture 6CV writing part two
Lecture 7CV writing part three
Section 4Cover letter
Lecture 8Introduction of Cover letter
Lecture 9Cover letter Writing Part one
Lecture 10Cover letter Writing Part two
Lecture 11Combination and Exporting CV and Cover letter
Section 5Sending CV and Cover letters
Section 6Job search websites
Section 7Interview skills
Lecture 14Preparing interview
Lecture 15Common interview questions

Leave a Reply