Instructoradmin
TypeOnline Course
Student Enrolled60
Price$6
Buy NowBook Now

marka uu qofku dhamaysto waxa uu awood u yeelan doonaa

  • inuu iskii usamaysto website kasta oo uu doono 
  • inuu aqoon buuxda ka haysto qaabka loo disho webisteyada
  • inuu ku xeel dheerado  HTML iyo CSS

waxyaabha looga baahan yahay qofka 

  • internet 
  • computer 
  • inuu diyaar u yahay barashada HTML & CSS ka
Section 1HTML
Lecture 2Downloading and installing Text Editor
Lecture 3Introduction to HTML
Lecture 4HTML Code
Lecture 5Explanation of HTML code
Lecture 6Text formatting Tags Part one
Lecture 7Text formatting Tags Part two
Lecture 8HTML Attributes
Lecture 9HTML Lists
Lecture 10Paragraph and align attribute
Lecture 11HTML Styles
Lecture 12HTML colors
Lecture 13HTML comment
Lecture 14HTML Tables Part one
Lecture 15HTML Tables Part two
Lecture 16HTMl image and link tags
Lecture 17HTML Forms
Section 2CSS
Lecture 18Introduction to CSS
Lecture 19Adding CSS to HTML
Lecture 20CSS Selector
Lecture 21CSS Color Specifiers
Lecture 22CSS Boxes and Distance
Lecture 23Div
Section 3Course Project
Lecture 24Project Part one
Lecture 25Project Part Two
Lecture 26Project Part Three
Lecture 27Project Part Four
Lecture 28Project Part Five

Leave a Reply